TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Khoa Lịch sử tổ chức thành công Hội nghị khoa học cán bộ năm 2019

3, Tháng 6, 2019
Nghiên cứu khoa học có tầm quan trọng đặc biệt trong giáo dục đại học vì không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo mà còn tạo ra những tri thức mới, sản...

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Chương trình GDPT mới

28, Tháng 12, 2018
Chiều 27/12, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp báo công bố chương trình giáo dục phổ thông mới. Chương trình giáo dục phổ thông mới bao gồm Chương trình...