TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Ban chủ nhiệm Khoa

1. TS Nguyễn Văn Dũng –  Trưởng khoa

Điện thoại CQ: 0211.3.512.468 (Máy lẻ: 1011)        DĐ: 0987.002.279

Email: nguyenvandung@hpu2.edu.vn

2. TS Ninh Thị Sinh – Phó Trưởng khoa

Điện thoại: CQ: 0211.3.512.468 (Máy lẻ: 1012)        DĐ: 0904.838.411

Email: ninhthisinh@hpu2.edu.vn