TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Seminar

Semina chuyên môn tháng 10-2020

Ngày : 02/10/2020
Tiếp nối chuỗi Seminar học thuật định kì được tổ chức hàng tháng, sáng ngày 29/9/2020 Khoa Lịch sử đã tổ chức 2 seminar khoa học theo hình thức trực tuyến của các thầy cô tổ bộ môn Lịch sử...

Seminar tháng 12 năm 2019

Ngày : 03/01/2020
Tiếp nối chuỗi Seminar học thuật định kì được tổ chức hàng tháng, sáng ngày 17/12/2019 tại văn phòng Khoa Lịch sử đã tổ chức 2 seminar khoa học của các thầy cô tổ bộ môn phương pháp dạy học...

Seminar khoa học tháng 10 năm 2019

Ngày : 21/11/2019
Tiếp nối chuỗi Seminar học thuật định kì được tổ chức hàng tháng, sáng ngày 30/10/2019 tại văn phòng Khoa Lịch sử đã tổ chức 2 seminar khoa học của các thầy cô tổ bộ môn lịch sử thế giới....

Seminar chuyên môn tháng 3-2017

Ngày : 22/03/2017
Thiết thực hướng tới ngày kỉ niệm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/2017) đồng thời thực hiện lịch công tác sinh hoạt chuyên môn định kì năm học 2016 – 2017, chiều ngày 22/3/2017,...