TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Seminar

Seminar chuyên môn tháng 10-2020

Ngày : 09/11/2020
Tiếp nối chuỗi Seminar định kỳ hàng tháng trước đó, vào sáng ngày 03/11/2020 TS.Nguyễn Thị Bích và PGS.TS.Phạm Văn Lực đã tổ chức thuyết trình seminar chuyên môn. Hoạt động Seminar này thu hút sự quan tâm của các...

Semina chuyên môn tháng 10-2020

Ngày : 02/10/2020
Tiếp nối chuỗi Seminar học thuật định kì được tổ chức hàng tháng, sáng ngày 29/9/2020 Khoa Lịch sử đã tổ chức 2 seminar khoa học theo hình thức trực tuyến của các thầy cô tổ bộ môn Lịch sử...

Seminar tháng 12 năm 2019

Ngày : 03/01/2020
Tiếp nối chuỗi Seminar học thuật định kì được tổ chức hàng tháng, sáng ngày 17/12/2019 tại văn phòng Khoa Lịch sử đã tổ chức 2 seminar khoa học của các thầy cô tổ bộ môn phương pháp dạy học...

Seminar khoa học tháng 10 năm 2019

Ngày : 21/11/2019
Tiếp nối chuỗi Seminar học thuật định kì được tổ chức hàng tháng, sáng ngày 30/10/2019 tại văn phòng Khoa Lịch sử đã tổ chức 2 seminar khoa học của các thầy cô tổ bộ môn lịch sử thế giới....