TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Thông tin hội thảo

Hội thảo khoa học chào mừng Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường, 42 năm xây dựng và phát triển tại Xuân Hòa, chủ đề “Nghiên cứu và giảng dạy lịch sử đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo”

Ngày : 01/12/2017
Nhằm thiết thực hướng tới Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường, 42 năm xây dựng và phát triển tại Xuân Hòa (1967 - 2017), Khoa Lịch sử tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Nghiên cứu...

Hội thảo khoa học năm học 2015-2016

Ngày : 25/05/2016
Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2015-2016 của Khoa Lịch sử, 14h00 ngày 25/5/2016, Khoa Lịch sử tổ chức “Hội thảo khoa học năm học 2015-2016” với chủ đề “Đào tạo giáo viên THPT môn Lịch sử đáp...

Seminar chuyên môn tháng 3-2016

Ngày : 03/03/2016
Trao đổi các vấn đề chuyên môn trong giảng dạy cũng như nghiên cứu khoa học tại các cơ sở đại học là một việc làm cần thiết, đem lại hiệu quả tích cực hiện nay. Thông qua các buổi...