TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Thông tin việc làm

Thư mời tham dự Ngày hội việc làm 2019

Ngày : 06/05/2019
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tổ chức Ngày hội việc làm 2019 nhằm giúp các cơ quan, đơn vị quảng bá hình ảnh, thương hiệu đến với xã hội, đồng thời giúp sinh viên chủ động kết...