TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Tin đào tạo

Hội nghị học tập năm học 2018 – 2019

Ngày : 01/10/2018
Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2018 – 2019 của trường ĐHSP Hà Nội 2, được sự nhất chí của Ban chủ nhiệm khoa Lịch sử, chiều ngày 27/09/2018, tại Hội trường 18 – 4 Trường Đại học...