TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Tin nghiên cứu khoa học

Semina chuyên môn tháng 10-2020

Ngày : 02/10/2020
Tiếp nối chuỗi Seminar học thuật định kì được tổ chức hàng tháng, sáng ngày 29/9/2020 Khoa Lịch sử đã tổ chức 2 seminar khoa học theo hình thức trực tuyến của các thầy cô tổ bộ môn Lịch sử...