TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Tin nghiên cứu khoa học

TS Ninh Thị Sinh tham dự Hội thảo khoa học quốc tế: “Giao lưu văn hóa Việt-Pháp: Thành tựu và triển vọng” (Echanges culturels franco-vietnamiens: réalisations et perspectives)

Ngày : 06/05/2018
Hội thảo khoa học quốc tế: "Giao lưu văn hóa Việt - Pháp: Thành tựu và triển vọng" (Echanges culturels franco-vietnamiens: réalisations et perspectives) đã diễn ra vào ngày 16-17/4/2018 tại Hội trường K, Trường Đại học Sư phạm Hà...

Hội thảo khoa học chào mừng Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường, 42 năm xây dựng và phát triển tại Xuân Hòa, chủ đề “Nghiên cứu và giảng dạy lịch sử đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo”

Ngày : 01/12/2017
Nhằm thiết thực hướng tới Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường, 42 năm xây dựng và phát triển tại Xuân Hòa (1967 - 2017), Khoa Lịch sử tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Nghiên cứu...