TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Tin nghiên cứu khoa học

Seminar khoa học tháng 11 năm 2019

Ngày : 21/11/2019
Tiếp nối chuỗi Seminar tháng 10, ngày 19/11/2019, TS.Nguyễn Văn Dũng trình bày báo cáo “Tự đánh giá Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Lịch sử: thực tiễn và kinh nghiệm” tại văn phòng khoa Lịch sử. Đây thực...

Seminar khoa học tháng 10 năm 2019

Tiếp nối chuỗi Seminar học thuật định kì được tổ chức hàng tháng, sáng ngày 30/10/2019 tại văn phòng Khoa Lịch sử đã tổ chức 2 seminar khoa học của các thầy cô tổ bộ môn lịch sử thế giới....

TS Ninh Thị Sinh tham dự Hội thảo khoa học quốc tế: “Giao lưu văn hóa Việt-Pháp: Thành tựu và triển vọng” (Echanges culturels franco-vietnamiens: réalisations et perspectives)

Ngày : 06/05/2018
Hội thảo khoa học quốc tế: "Giao lưu văn hóa Việt - Pháp: Thành tựu và triển vọng" (Echanges culturels franco-vietnamiens: réalisations et perspectives) đã diễn ra vào ngày 16-17/4/2018 tại Hội trường K, Trường Đại học Sư phạm Hà...