TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Tin tức của khoa

Hội nghị học tập năm học 2019 – 2020

Ngày : 23/10/2019
Thực hiện chương trình công tác năm học 2019 – 2020, với ý nghĩa tổng kết, đánh giá kết quả học tập năm học 2018-2019, đồng thời trao đổi các giải pháp, phương pháp, kinh nghiệm trong học tập, giúp...