TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Tin tức của khoa

Hội nghị học tập năm học 2019 – 2020

Ngày : 23/10/2019
Thực hiện chương trình công tác năm học 2019 – 2020, với ý nghĩa tổng kết, đánh giá kết quả học tập năm học 2018-2019, đồng thời trao đổi các giải pháp, phương pháp, kinh nghiệm trong học tập, giúp...

Khoa Lịch sử tổ chức Hội thảo – tập huấn: Chương trình giáo dục phổ thông môn Lịch sử mới và yêu cầu đặt ra đối với công tác đào tạo giáo viên Lịch sử ở trường sư phạm và việc giảng dạy ở trường phổ thông

Ngày : 25/01/2019
Sáng ngày 25 tháng 1 năm 2019, tại phòng 2.7 nhà A4, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã diễn ra buổi Hội thảo - tập huấn với chủ đề: "Chương trình giáo dục phổ thông môn Lịch...