TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Chi bộ

 

1.

Nguyễn Văn Dũng – Bí thư Chi bộ
2. NInh Thị Hạnh – Phó Bí thư Chi bộ
3. Ninh Thị Sinh – Chi ủy viên
4. Nguyễn Văn Nam
5. Hoàng Thị Thu Thủy
6. Nguyễn Thị Tuyết Nhung
7. Trần Thị Thu Hà
8. Nguyễn Thị Nga
9. Chu Thị Thu Thủy
10. Trần Anh Đức
11. Đào Thị Thanh Tâm
12. Đặng Thị Thùy Dung