TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Chi đoàn cán bộ

 

1. Nguyễn Văn Dũng – Bí thư Chi bộ
2. Chu Thị Thu Thủy – Phó Bí thư Chi bộ
3. Ninh Thị Hạnh
4. Nguyễn Văn Nam
5. Hoàng Thị Thu Thủy
6. Nguyễn Thị Tuyết Nhung
7. Trần Thị Thu Hà
8. Nguyễn Thị Nga
9. Ninh Thị Sinh
10. Trần Anh Đức
11. Đào Thị Thanh Tâm
12. Đặng Thị Thùy Dung