TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Công đoàn khoa

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN KHOA LỊCH SỬ

1.

Nguyễn Thị Nga – CT Công đoàn Khoa ĐTDĐ: 0976.586.016;

Email: nguyenthinga@hpu2.edu.vn

2.

 Phan Thị Thúy Châm – P.CT Công đoàn Khoa  ĐTDĐ: 0987.054.303;

Email: phanthithuycham@hpu2.edu.vn