TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Cuộc thi viết: “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm theo lời Bác” lần thứ hai năm học 2018 – 2019

Đối tượng: toàn thể viên chức, sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, tự nguyện tham gia và nghiêm túc chấp hành thể lệ cuộc thi

Hình thức: viết bằng tiếng Việt, đánh máy trên khổ A4.

Thời gian nhận tác phẩm: từ 05/11/2018 đến 20/02/2019

Địa điểm nhận bài: như trong thể lệ hoặc phòng CTCT – HSSV (P6.1, nhà A2, Đại học Sư phạm Hà Nội 2)

Nội dung chi tiết xem tại: Thể lệ cuộc thi