TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Đại hội Chi bộ Khoa Lịch sử nhiệm kỳ 2017 – 2020

Thực hiện theo Hướng dẫn số 01 – HD/ĐU ngày 23/5/2017 của Đảng ủy Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2, vào hồi 8h30, ngày 26/9/2017, Chi bộ Khoa Lịch sử đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Trường ĐHSP Hà Nội 2, Bí thư Chi bộ Khoa Lịch sử, cùng toàn thể Đảng viên, quần chúng ưu tú trong Chi bộ.

Phát biểu Khai mạc, đồng chí Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh Đại hội Chi bộ Khoa Lịch sử nhiệm kỳ 2017 – 2020 là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị của cán bộ và đảng viên. Với tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, giữ vững kỷ cương, Đại hội tập trung thực hiện đánh giá, kiểm điểm khách quan, toàn diện những ưu, khuyết điểm; phân tích làm rõ những nguyên nhân, hạn chế để rút ra bài học kinh nghiệm thực tiễn trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Chi bộ Khoa tiếp tục đề ra mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2017 – 2020 với nhiều nội dung trọng tâm.

Đại hội đã thông qua kết quả Bầu cử Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 và bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ. Theo đó, 03 đồng chí: Nguyễn Văn Dũng, Ninh Thị Hạnh, Ninh Thị Sinh đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào Chi ủy nhiệm kỳ mới. Đại hội cũng đã trực tiếp bầu đồng chí Nguyễn Văn Dũng là Bí thư Chi bộ; đồng chí Ninh Thị Hạnh là Phó Bí thư Chi bộ.

Kết thúc Đại hội, toàn thể đảng viên Chi bộ nhất trí thông qua Nghị quyết và quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị mà Đảng ủy cấp trên giao phó trong nhiệm kỳ 2017 – 2020.

TS Trần Thị Thu Hà – Trợ lý Chính trị

Một số hình ảnh trong Đại hội: