TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Đại hội Liên chi hội sinh viên Khoa Lịch sử, nhiệm kỳ 2020 – 2023

Thực hiện Kế hoạch số 22KH/SVHN ngày 17/11/2017 và hướng dẫn số 06-HD/SVHN của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Đại hội cấp Chi hội và Liên chi Hội, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2023. Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-HSV ngày 20/3/2020 của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 về việc tổ chức Đại hội cấp Chi hội và Liên chi Hội, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam trường ĐHSP Hà Nội 2 lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2023, ngày 6/10/2020, tại phòng 2.7 nhà A2, BCH Liên chi Hội khoa Lịch sử đã tổ chức Đại hội Liên chi hội khoa Lịch sử nhiệm kỳ 2020-2023.

Tới tham dự và chỉ đạo Đại hội có: Đồng chí Chu Nan Đô – Phó chủ tịch Hội sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2; Tiến sĩ Nguyễn Văn Dũng, Trưởng khoa Lịch sử. Ngoài ra, còn có các đồng chí đại diện cho các Liên chi Hội các khoa, Câu lạc bộ – Đội trong trường tới tham dự và đặc biệt là sự có mặt của 67 đồng chí đại biểu trong khoa Lịch sử.

Đại hội đã thảo luận và thông qua báo cáo tổng kết của BCH Liên chi Hội Sinh viên nhiệm kỳ 2018 – 2020; thông qua mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2020 – 2023. Đại hội đã tổng kết, ghi nhận những cố gắng của các đồng chí trong BCH Liên chi Hội nhiệm kỳ 2018 – 2020, đồng thời tiến hành hiệp thương thống nhất bầu ra BCH Liên chi Hội sinh viên nhiệm kỳ 2020 – 2023 gồm 07 đồng chí và tin tưởng giao cho BCH khóa mới hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức và nhanh chóng đi vào hoạt động trong thời gian sớm nhất.

Đại hội đã được lắng nghe những ý kiến chỉ đạo, định hướng của đồng chí Chu Nan Đô – Phó Chủ tịch HSV Trường, Tiến sĩ Nguyễn Văn Dũng – Trưởng khoa Lịch sử. Với những ý kiến chỉ đạo quý báu và tinh thần tiếp thu nghiêm túc, tích cực, BCH Liên chi Hội sinh viên khoa Lịch sử nhiệm kỳ 2020 – 2023 kêu gọi các bạn sinh viên nêu cao tinh thần tình nguyện, xung kích, sáng tạo, đẩy mạnh thi đua học tập và rèn luyện nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội, góp phần đưa công tác Hội và phong trào sinh viên khoa Lịch sử phát triển mạnh mẽ hơn.

DANH SÁCH BCH LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN KHOA LỊCH SỬ NHIỆM KỲ 2020 – 2023

 

STT

 

HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ CHỨC VỤ
1. Trần Minh Ngọc K45 – SPLS LCH Trưởng
2. Nguyễn Thị Huyền K44 – SPLS LCH Phó
3. Nguyễn Minh Đức K45 – SPLS Ủy viên
4. Dương Thanh Hùng K45 – SPLS Ủy viên
5. Nguyễn Quốc Khánh K44 – SPLS Ủy viên
6. Nguyễn Thị Lệ Xuân K44 – SPLS Ủy viên
7. Phạm Huyền Thương K44 – SPLS Ủy viên

Một vài hình ảnh trong Đại hội:

Toàn cảnh Đại hội

TS Nguyễn Văn Dũng phát biểu

Ban Chấp hành Liên chi hội SV Khoa Lịch sử, nhiệm kỳ 2020 – 2023 ra mắt Đại hội