TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Danh sách cố vấn học tập năm học 2018-2019

STT

Họ và tên Nhiệm vụ được phân công Điện thoại

email

1.

Nguyễn Thị Nga Cố vấn Học tập K41A, K41B SP Lịch sử 0973025007

ngadhsp2@gmail.com

2.

Nguyễn Thị Tuyết Nhung Cố vấn Học tập K42, K43 SP Lịch sử 0166.336.72.68

khoinguyen2909@gmail.com

3.

Nguyễn Văn Nam Cố vấn học tập K44 SP Lịch sử 0168.860.24.04

quangnamnguyensp2@gmail.com