TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Cán bộ - Giảng viên

 • Vị trí công tác: Giảng viên cao cấp
 • Sinh năm: 1962
 • Nơi sinh: Hưng Yên
 • Học vị: PGS. Tiến sĩ
 • Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam
 • ĐT: 0948518889
 • Email: pvldhsphn2@gmail.com
 • Vị trí công tác: Giảng viên
 • Sinh năm: 1987
 • Nơi sinh: Bắc Giang
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Chuyên ngành: Địa lý học
 • ĐT: 0904021083
 • Email: thanthihuyen@hpu2.edu.vn
 • Vị trí công tác: Giảng viên
 • Sinh năm: 1988
 • Nơi sinh: Hải Dương
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Chuyên ngành: Lịch sử thế giới
 • ĐT: 0984.289.020
 • Email: nguyenthibich@hpu2.edu.vn
 • Vị trí công tác: Giảng viên
 • Sinh năm: 1989
 • Nơi sinh: Hưng Yên
 • Học vị: Thạc sĩ
 • Chuyên ngành: Lí luận & PPDH Lịch sử
 • ĐT: 0987054303
 • Email: phanthithuycham@hpu2.edu.vn
 • Vị trí công tác: Giảng viên
 • Sinh năm: 1994
 • Nơi sinh: Phú Thọ
 • Học vị: Thạc sĩ
 • Chuyên ngành: Sư phạm Lịch sử
 • ĐT: 0975.01.9494
 • Email: dangthithuydung@hpu2.edu.vn
 • Vị trí công tác: Giảng viên chính, Trưởng khoa
 • Sinh năm: 1974
 • Nơi sinh: Hà Nội
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam
 • ĐT: 0987.002.279
 • Email: nguyenvandung@hpu2.edu.vn
 • Vị trí công tác: Giảng viên chính
 • Sinh năm: 1986
 • Nơi sinh: Vĩnh Phúc
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Chuyên ngành: Lịch sử thế giới
 • ĐT: 0949.232.363
 • Email: tranthithuha@hpu2.edu.vn
 • Vị trí công tác: Giảng viên, Trưởng BM LL&PPDHLS
 • Sinh năm: 1988
 • Nơi sinh: Nam Định
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Chuyên ngành: Lí luận & PPDH Lịch sử
 • ĐT: 0973.463.919
 • Email: ninhthihanh@hpu2.edu.vn
 • Vị trí công tác: Giảng viên
 • Sinh năm: 1991
 • Nơi sinh: Hà Nội
 • Học vị: Thạc sĩ
 • Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam
 • ĐT: 01696.010.268
 • Email: nguyenthuylinh@hpu2.edu.vn
 • Vị trí công tác: Giảng viên
 • Sinh năm: 1987
 • Nơi sinh: Bắc Ninh
 • Học vị: Thạc sĩ
 • Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam
 • ĐT: 01688602404
 • Email: nguyenvannam@hpu2.edu.vn