TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

ThS Đặng Thị Thùy Dung

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên:       Đặng Thị Thùy Dung           Giới tính:  Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 26/07/1994                Nơi sinh: Tx. Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

Quê quán:  phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

Học vị cao nhất: Cử nhân                               Năm, nước nhận học vị: 2016, Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất:                                   Năm bổ nhiệm:

Đơn vị công tác hiện tại:   Khoa Lịch sử, Trường ĐHSP Hà Nội 2

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: SN 25, ngõ 17, đường Nguyễn Văn Linh, Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc.

Điện thoại liên hệ:  CQ: 0211.3512101           DĐ: 0975.01.9494

Fax:                                                                  Email: thuydunghnue1994@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Hệ đào tạo:      Chính quy

Nơi đào tạo: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Ngành học: Sư phạm Lịch sử

Nước đào tạo: Việt Nam                                            Năm tốt nghiệp: 2016

Bằng đại học 2:                                                           Năm tốt nghiệp:

2. Sau đại học

– Thạc sĩ chuyên ngành: Lí luận và Phương pháp dạy học Lịch sử

Năm cấp bằng: 2019

Nơi đào tạo: Đại học Sư phạm Hà Nội

– Nghiên cứu sinh chuyên ngành:

Nơi đào tạo:

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2016 – Nay Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Giảng viên

IV. HƯỚNG NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

1. Hướng nghiên cứu

– Các hình thức tổ chức dạy học ngoại khóa.

– Phương pháp tổ chức tham quan học tập tại nhà bảo tàng, khu di tích.

– Ứng dụng CNTT trong DHLS.

– Thuyết Đa trí tuệ, vận dụng thuyết Đa trí tuệ trong DHLS.

2. Giảng dạy các môn học

  • Lí luận dạy học môn Lịch sử.
  • Các hình thức tổ chức dạy học Lịch sử ở trường THPT
  • Thực hành Sư phạm
  • Hệ thống phương pháp DHLS ở trường phổ thông

V. CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1 Tổ chức tham quan học tập tại bảo tàng Hùng Vương cho học sinh lớp 10 THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ 2014-2015 Công trình SV nghiên cứu khoa học
2 Vận dụng thuyết Đa trí tuệ vào dạy học bài “Xây dựng và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc trong các thế kỷ X – XV”, lịch sử lớp 10 THPT chương trình chuẩn 2015-2016 Công trình SV nghiên cứu khoa học
3 Vận dụng thuyết Đa trí tuệ trong dạy học chủ đề “Văn hóa Đại Việt thế kỷ X – XV” 2015-2016 Khóa luận tốt nghiệp

2. Các bài báo khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình Năm công bố

Tên tạp chí, kỷ yếu

 1  Vận dụng thuyết Đa trí tuệ trong dạy học bộ môn Lịch sử ở trường Trung học Phổ thông  2017  Hội thào Khoa học Quốc tế: “Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên môn Lịch sử đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa