TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

ThS Phan Thị Thúy Châm

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên:      Phan Thị Thúy Châm                                 Giới tính:  Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 18-2-1989                        Nơi sinh:  Hưng Yên

Quê quán:  Đông Tảo, Khoái Châu, Hưng Yên    Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                             Năm nhận học vị: 2015, Nước: Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất:                               Năm bổ nhiệm

Đơn vị công tác hiện tại:   Khoa Lịch sử, Trường ĐHSP Hà Nội 2

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):  Trợ lý giảng dạy

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Số nhà 6, tổ 2, phường Xuân Hòa-Phúc Yên – Vĩnh Phúc

Điện thoại liên hệ:  CQ: 0211.3512101    NR:    DĐ:     0987054303

Fax:                                                              Email: phanchamsp2@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Hệ đào tạo:    Chính quy

Nơi đào tạo: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Ngành học:    Cử nhân Lịch sử

Nước đào tạo: Việt Nam                                          Năm tốt nghiệp: 2011

Bằng đại học 2:                                                         Năm tốt nghiệp:

2. Sau đại học

– Thạc sĩ chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Lịch sử

Năm cấp bằng: 2015

Nơi đào tạo: Khoa Lịch sử, Trường ĐHSP Hà Nội.

– Tiến sĩ chuyên ngành:

Năm cấp bằng:

Nơi đào tạo:

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

      2011– Nay Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Giảng viên Lịch sử

IV. HƯỚNG NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

1. Hướng nghiên cứu

– Con đường hình thành tri thức lịch sử cho học sinh ở trường THPT.

– Sách giáo khoa lịch sử.

2. Giảng dạy các môn học

  • Những vấn đề lí luận chung về phương pháp dạy học lịch sử ở trường THPT.
  • Thực hành giảng dạy

V. CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

2. Các bài báo khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình Năm công bố

Tên tạp chí, kỷ yếu

1. Điện Biên Phủ – Thắng lợi của đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng ta 2013 Hội thảo quốc gia “Điện Biên Phủ và Hiệp định Gieneve – Những vấn đề lịch sử” ngày 6/5/3013, Trường ĐH Thủ Dầu Một.
2. Ngôn ngữ trong dạy học lịch sử 2014 Hội nghị khoa học Trẻ, Trường ĐHSP Hà Nội 2, lần thứ VIII, 2014.
3. Sử dụng tư liệu gốc trong dạy bài “Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII” (Bài 31 lớp 10- CTC) 2016 Hội nghị khoa học Trẻ, Trường ĐHSP Hà Nội 3, lần thứ VIII, 2016.