TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Đội ngũ trợ lý

NĂM HỌC 2016 – 2017

STT

Họ và tên

Nhiệm vụ được phân công

Điện thoại

email

1.

Hoàng Thị Thu Thủy

Trợ lý Giáo vụ

0976.586.016

hoangthithuthuy1805@gmail.com

2.

Đào Thị Thanh Tâm

Trợ lý Tổ chức

0168.314.92.57

daotamsp2@gmail.com

3.

Phan Thị Thúy Châm

Trợ lý Giảng dạy; Cố vấn học tập K40

0987.054.303

phanchamsp2@gmail.com

4.

Nguyễn Thùy Linh

Trợ lý Học tập

0169.901.02.68

nguyenthuylinh.lk@gmail.com

5.

Trần Anh Đức

Trợ lý Khoa học

0169.922.52.31

duc.k61clc.93@gmail.com

6.

Nguyễn Văn Nam

Trợ lý Văn Thể, Cố vấn học tập K39C Lịch sử

0168.860.24.04

quangnamnguyensp2@gmail.com

7.

Nguyễn Thị Nga

Cố vấn Học tập K41 SP Lịch sử

0973.025.007

ngadhsp2@gmail.com

8.

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Cố vấn Học tập K42 SP Lịch sử

0166.336.72.68

khoinguyen2909@gmail.com

9.

Trần Thị Thu Hà

Trợ lý Chính trị; Cố vấn học tập K39A, K39B SP Lịch sử

0986.300.586

tranthuhasp2@gmail.com