TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Giấy mời dự gặp mặt thầy trò Khoa Lịch sử nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Trường, 42 năm đào tạo tại Xuân Hòa

Khoa Lịch sử trân trọng kính mời các thế hệ viên chức, sinh viên đã và đang công tác, học tập tại Khoa về dự gặp mặt nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Trường, 42 năm đào tạo tại Xuân Hòa. Thông tin chi tiết ghi trong giấy mời: