TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Hội đồng Khoa Lịch sử

HỘI ĐỒNG KHOA LỊCH SỬ, NHIỆM KỲ 2018-2023

STT

Họ tên

Chức vụ

1.

TS Nguyễn Văn Dũng

Trưởng khoa

2.

TS Ninh Thị Sinh

Phó Trưởng khoa

3.

TS Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Trưởng BM Lịch sử thế giới

4.

ThS Ninh Thị Hạnh

P.Trưởng BM PPDH Lịch sử

5.

TS Trần Thị Thu Hà

Giảng viên

6.

TS Chu Thị Thu Thủy

Giảng viên chính

7. TS Nguyễn Văn Vinh

Giảng viên

Quyết định kèm theo: xem TẠI ĐÂY