TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Hội khoa học lịch sử Việt Nam kỷ niệm 50 năm thành lập

Ngày 29-11, Hội Khoa học lịch sử (KHLS) Việt Nam tổ chức kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự và phát biểu ý kiến.

Dự lễ kỷ niệm có: nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư và TP Hà Nội.

Ra đời năm 1966 vào thời điểm cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta bước sang giai đoạn gay go, ác liệt nhất, Hội KHLS Việt Nam đã tập hợp, động viên giới sử học, bằng những hoạt động phong phú đã khơi dậy truyền thống chống giặc ngoại xâm. Sau khi đất nước thống nhất, hội đã mở rộng tổ chức và hoạt động trên quy mô cả nước, thật sự trở thành tổ chức xã hội nghề nghiệp của giới sử học, có ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội.

Hội hiện có 59 hội và chi hội thành viên (33 hội cấp tỉnh/thành phố, bốn hội chuyên ngành và 22 chi hội của các cơ quan nghiên cứu, đào tạo sử học Trung ương), với hơn 5.200 hội viên. Hội tập hợp giới sử học cả nước, liên kết chặt chẽ với các cơ quan nghiên cứu, đào tạo sử học, thông qua các hội thảo khoa học, diễn đàn sử học, tổ chức đề tài nghiên cứu khoa học để định hướng và đẩy mạnh sự phát triển của nền sử học Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương, khen ngợi sự nỗ lực phấn đấu, những kết quả, thành tích và đóng góp của Hội KHLS Việt Nam và giới sử học cả nước trong suốt chặng đường 50 năm qua. Chủ tịch nước nhấn mạnh, công cuộc đổi mới trong hơn 30 năm qua đã được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, tạo ra những cơ sở quan trọng để tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi Hội KHLS Việt Nam và giới sử học cả nước tiếp tục phát huy tính tiên phong, đi đầu trong sự nghiệp đổi mới khoa học lịch sử, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước lưu ý một số nội dung trọng tâm hội cần tập trung thực hiện tốt như: Chú trọng tổng kết thực tiễn lịch sử, làm rõ lý luận về con đường cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, qua đó đúc rút những bài học kinh nghiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng, hoàn thiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; cần tập trung công sức, huy động trí tuệ của giới sử học để hoàn thành với chất lượng cao nhất nhiệm vụ nghiên cứu, biên soạn bộ Quốc sử Việt Nam. Đây sẽ là một cống hiến to lớn của giới sử học đối với đất nước. Chủ động tham gia truyền bá kiến thức lịch sử và giáo dục truyền thống dân tộc để mọi người đều có nhận thức đúng là kiến thức lịch sử không phải chỉ dành cho những nhà sử học và những người muốn trở thành các nhà sử học, mà cần thiết cho mọi người, mọi giới, bao gồm cả các nhà quản lý.

Hội cũng cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo nâng cao chất lượng giáo dục môn lịch sử, góp phần giáo dục truyền thống, xây dựng nhân cách và bản lĩnh cho thế hệ trẻ. Làm tốt chức năng tư vấn, phản biện xã hội đối với việc bảo tồn, tôn tạo, bảo vệ các di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

Tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản và giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể nhằm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và làm giàu kho tàng di sản văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Tăng cường hợp tác quốc tế về đào tạo cán bộ, trao đổi thông tin, tư liệu lịch sử, chia sẻ kinh nghiệm về nghiên cứu lịch sử, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của giới sử học thế giới trong việc xây dựng một hình ảnh chân thực về lịch sử và văn hóa Việt Nam.

Tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo quốc tế về các sự kiện, nhân vật lịch sử, chủ quyền biển, đảo… nhằm khẳng định vai trò, tiếng nói của giới sử học Việt Nam trên diễn đàn sử học quốc tế và quan hệ giao lưu, hợp tác với các nền sử học trên thế giới.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng, lịch sử đã diễn ra và tồn tại một cách khách quan, trách nhiệm hàng đầu của các nhà sử học là bằng một hệ thống lý thuyết và phương pháp tiếp cận khoa học, phục dựng lại những trang sử của quá khứ và đánh giá lịch sử một cách trung thực, khách quan nhất.

Nhấn mạnh nhiệm vụ của sử học rất nặng nề, nhưng cũng rất vinh quang, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tin tưởng Hội KHLS Việt Nam và giới sử học cả nước nhất định sẽ giành được những kết quả, thành tích to lớn hơn nữa trên lĩnh vực khoa học lịch sử, đóng góp nhiều hơn nữa đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng Hội KHLS Việt Nam. Nhân dịp này, Giáo sư Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội KHLS Việt Nam và Giáo sư Đinh Xuân Lâm, Phó Chủ tịch Hội KHLS Việt Nam được tặng Huân chương Độc lập hạng ba.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)