TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Hội nghị kiện toàn Ban Chấp hành Liên chi Hội sinh viên Khoa Lịch sử nhiệm kỳ 2016-2018

Thực hiện công tác của Liên chi hội sinh viên Khoa Lịch sử năm học 2016 – 2017, được sự đồng ý của Chi ủy – BCN Khoa, Hội Sinh viên Trường ĐHSP Hà Nội 2, vào hồi 15h00 ngày 18 tháng 4 năm 2017 tại Văn phòng Khoa Lịch sử, Ban Chấp hành Liên chi Hội sinh viên Khoa Lịch sử tổ chức “Hội nghị kiện toàn Ban Chấp hành, các chức danh chủ chốt Liên chi Hội sinh viên khoa Lịch sử, nhiệm kỳ 2016 – 2018”.

Tham dự Hội nghị kiện toàn có ThS Ninh Thị Hạnh – Phó Trưởng khoa Lịch sử, các đồng chí đại diện Liên chi đoàn, các Câu lạc bộ, các lớp sinh viên trong Khoa Lịch sử.

Tại Hội nghị, thay mặt BCH LCH sinh viên Khoa Lịch sử nhiệm kỳ 2014-2016, đồng chí Dương Thị Trang đã đọc bản Báo cáo tổng kết của LCH sinh viên Khoa Lịch sử, nêu bật những thành tích và một số tồn tài cần khắc phục trong nhiệm kỳ vừa qua.

Hội nghị kiện toàn BCH LCH sinh viên Khoa Lịch sử đã tiến hành hiệp thương nhân sự, các chức danh chủ chốt trong LCH nhiệm kỳ 2016-2018. Kết quả hiệp thương, nhân sự BCH LCH sinh viên Khoa Lịch sử nhiệm kỳ 2016-2018 gồm 13 đồng chí:

STT

HỌ VÀ TÊN Đơn vị

CHỨC VỤ

1. Phan Thị Thanh Tuyền K41B-SP Lịch sử Liên chi hội trưởng
2. Phùng Thanh Long K40B-SP Lịch sử Liên chi hội phó
3. Nguyễn Phương Thảo K42-SP Lịch sử Ủy viên
4. Dương Xuân Cương K40B-SP Lịch sử Ủy viên
5. Nguyễn Anh Dũng K41A-SP Lịch sử Ủy viên
6. Phạm Thanh Hà K41A-SP Lịch sử Ủy viên
7. Trần Thị Mỹ Hoa K41A-SP Lịch sử Ủy viên
8. Vũ Văn Huy K41A-SP Lịch sử Ủy viên
9. Hoàng Văn Nhật K42-SP Lịch sử Ủy viên
10. Đỗ Thị Phương K40B-SP Lịch sử Ủy viên
11. Dương Thị Thu Thủy K40A-SP Lịch sử Ủy viên
12. Nguyễn Văn Trung K42-SP Lịch sử Ủy viên
13. Nguyễn Việt Trung K42-SP Lịch sử Ủy viên

Thay mặt các đồng chí trong BCH , đồng chí Phan Thị Thanh Tuyền-Liên chi hội trưởng LCH sinh viên khoa Lịch sử nhiệm kỳ 2016-2018 đã hứa sẽ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết và trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đưa phong trào Hội sinh viên của Khoa Lịch sử ngày càng phát triển hơn nữa.

Cũng tại Hội nghị, ThS Ninh Thị Hạnh-Phó trưởng khoa Lịch sử đã phát biểu, ghi nhận những đóng góp mà BCH LCH sinh viên khoa Lịch sử đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời động viên BCH nhiệm kỳ mới tiếp tục để giành được nhiều thành tích quan trọng, phối hợp cùng các tổ chức trong Khoa Lịch sử hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao.

Sau một quá trình làm việc nghiêm túc, hiệu quả, Hội nghị kiện toàn BCH LCH sinh viên khoa Lịch sử nhiệm kỳ 2016-2018 đã thành công tốt đẹp. Điều đó thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm của cả BCH LCH, góp phần vào sự phát triển chung cũng như đưa phong trào Đoàn-Hội của Khoa Lịch sử Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 ngày càng phát triển hơn nữa.

Phan Thị Thanh Tuyền – LCH Trưởng

Một số hình ảnh: