TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Hội nghị kiện toàn Ban Chấp hành Liên chi Hội sinh viên Khoa Lịch sử nhiệm kỳ 2018-2020

Thực hiện kế hoạch công tác của Liên Chi hội sinh viên Khoa Lịch sử năm học 2019– 2020, được sự đồng ý của Chi ủy, BCN Khoa, Hội Sinh viên Trường ĐHSP Hà Nội 2, vào hồi 14h00 ngày 11 tháng 06 năm 2020 tại Văn phòng Khoa Lịch sử, Ban Chấp hành Liên chi Hội sinh viên Khoa Lịch sử tổ chức “Hội nghị kiện toàn Ban Chấp hành, các chức danh chủ chốt Liên chi Hội sinh viên khoa Lịch sử, nhiệm kỳ 2018– 2020”.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị kiện toàn có TS Nguyễn Văn Dũng – Bí thư chi bộ, Trưởng khoa Lịch sử, đồng chí Chu Thị Hường – UV BCH Trung ương HSV VN, Chủ tịch HSV trường ĐHSP Hà Nội 2 và đồng chí Dương Văn Khải đại diện Liên chi Đoàn Khoa Lịch sử.

Hội nghị kiện toàn BCH LCH sinh viên Khoa Lịch sử đã tiến hành hiệp thương nhân sự, các chức danh chủ chốt trong LCH nhiệm kỳ 2018-2020. Kết quả hiệp thương, nhân sự BCH LCH sinh viên Khoa Lịch sử nhiệm kỳ 2018-2020 gồm 9 đồng chí:

STT

Họ và tên Chi Hội

Chức vụ dự kiến

1.            

Nguyễn Quốc Huy

K43 Sư Phạm Lịch Sử

LCH trưởng

2.            

Trần Minh Ngọc

Bí thư Chi Đoàn K45 SP Lịch Sử

LCH phó

3.            

Nguyễn Xuân Toàn

Chi hội trưởng chi hội K43

Ủy viên BCH

4.            

Nguyễn Đăng Linh

Bí thư Chi Đoàn K43 SP Lịch Sử

Ủy viên BCH

5.            

Mạc Đức Thanh

Lớp phó học tập K43 SP Lịch Sử

Ủy viên BCH

6.            

Nguyễn Thị Huyền

K44 SP Lịch Sử

Ủy viên BCH

7.            

Nguyễn Thị Lệ Xuân

Lớp phó văn thể K44 SP Lịch Sử

Ủy viên BCH

8.            

Phạm Huyền Thương

Lớp phó đời sống K44 SP Lịch Sử

Ủy viên BCH

9.            

Nguyễn Minh Đức

Ủy viên Chi Đoàn K45 SP Lịch Sử

Ủy viên BCH

LCH SINH VIÊN KHOA LỊCH SỬ

TS Nguyễn Văn Dũng – Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa chúc mừng SV Trần Minh Ngọc

được bầu làm LCH Phó