TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học, năm học 2016 – 2017

Thực hiện kế hoạch năm học, chiều ngày 29 tháng 4 năm 2017, Khoa Lịch sử long trọng tổ chức Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học năm học 2016 – 2017 tại Hội trường lớn. Hội nghị là hoạt động thường niên của Khoa Lịch sử nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong năm học đồng thời là cơ hội quan trọng để các bạn sinh viên có điều kiện trình bày các báo cáo khoa học của mình, tăng cường khả năng thuyết trình, khả năng xử lí vấn đề tư duy tại những buổi sinh hoạt có tính chất học thuật. Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học năm này có tổng cộng 10 báo cáo, tuy có giảm sút về số lượng so với năm học 2015 – 2016, song chất lượng các báo cáo vẫn được đảm bảo, ở một số phương diện đã có tiến bộ lớn. Sinh viên đã lựa chọn nhiều vấn đề hay, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao, cấu trúc, văn phong chặt chẽ, mạch lạc… Việc trình bày báo cáo khoa học năm nay có nhiều cải tiến như: sắp xếp trình tự báo cáo, đan xen nội dung báo cáo cho linh hoạt và chuẩn hóa hình thức đối với phần trình bày của sinh viên.

Nhìn chung, các báo cáo khoa học thực sự là kết quả của một quá trình học tập, nghiên cứu và làm việc nghiêm túc. Thông qua các báo cáo đã thể hiện niềm say mê và năng lực NCKH của sinh viên Khoa Lịch sử. Mỗi công trình nghiên cứu khoa học là một kết quả ban đầu đáng khích lệ, giúp cho sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể tiếp cận với các vấn đề nghiên cứu ở bậc học cao hơn.

Chung cuộc, Ban Tổ chức Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học, sau quá trình đánh giá công tâm, khách quan đã trao 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 02 giải Ba và 05 giải Khuyến khích cho toàn bộ 10 báo cáo.

Từ kết quả của Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học cho thấy, công tác định hướng trong nghiên cứu khoa học của đơn vị đào tạo, của đội ngũ giảng viên đối với sinh viên là rất quan trọng. Trong những năm gần đây, Ban Chủ nhiệm Khoa Lịch sử, Trợ lí Khoa học đã phối hợp tích cực với Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế của Nhà trường, Liên chi Đoàn – Liên chi Hội Sinh viên Khoa Lịch sử để khuyến khích hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học, phổ biến qui cách trình bày bài luận nghiên cứu, hướng tới đẩy mạnh phong trào này lan tỏa trong toàn thể sinh viên của Khoa và Nhà trường. Với sức trẻ, nhiệt huyết, đam mê khoa học của sinh viên cùng sự tận tâm của các thầy cô, hi vọng trong tương lai, hoạt động nghiên cứu khoa học của Khoa sẽ ngày càng đạt được nhiều thành tựu.

Trần Anh Đức – Trợ lý Khoa học

Một số hình ảnh: