TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Hội nghị viên chức Khoa Lịch sử năm học 2019 – 2020

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2019 – 2020, sáng ngày 8 tháng 10 năm 2019, tại phòng họp Khoa Lịch sử, tầng 1 Nhà A4, đã diễn ra Hội nghị viên chức toàn Khoa Lịch sử năm học 2019-2020. Hội nghị có sự tham dự đầy đủ của các thầy cô là cán bộ, viên chức Khoa Lịch sử.

Tại Hội nghị, TS Nguyễn Văn Dũng đã thay mặt Ban Chủ nhiệm Khoa trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị viên chức năm học 2018 – 2019 và phương hướng, kế hoạch công tác năm học 2019 – 2020. Đồng thời, cũng được lắng nghe Báo cáo Tổng kết công tác công đoàn năm học 2018 – 2019 và phương hướng năm học 2019 – 2020, Báo cáo quyết toán thu chi của khoa và công đoàn năm 2018 – 2019 do ThS Nguyễn Thị Nga – Chủ tịch công đoàn khoa trình bày.

Trong hội nghị, toàn thể cán bộ, viên chức khoa Lịch sử đã góp ý cho bản Dự thảo Quy định tổ chức và hoạt đông của Khoa Lịch sử; Kế hoạch công tác theo vị trí việc làm.  Hội nghị cũng thảo luận về nội dung bản dự thảo Báo cáo Hội nghị viên chức lần thứ 38 của trường.

Hội nghị nhận được nhiều ý kiến thảo luận tâm huyết những vấn đề cơ bản, quan trọng trong chiến lược phát triển toàn khoa từ phía PGS.TS Phạm Văn Lực, TS Ninh Thị Sinh, ThS Ninh Thị Hạnh, cùng các cán bộ viên chức khác… Những vấn đề liên quan tới tuyển sinh, đào tạo, hợp tác quốc tế, hoạt động CLB sinh viên, công tác phát triển đội ngũ cán bộ đều được các viên chức đề cập tới với những đề xuất và giải pháp thiết thực.

Phát biểu tại Hội nghị, TS Nguyễn Văn Dũng giải thích rõ một số ý kiến phản ánh của các công chức và nhấn mạnh những chủ trương, chính sách của nhà trường trong thời gian tới, đồng thời gợi ý một số định hướng hoạt động cho Khoa Lịch sử trong năm học mới.

Hội nghị cũng đã thông qua danh sách đăng ký các danh hiệu thi đua đối với tập thể, cá nhân trong năm học 2019 – 2020 và bầu đại biểu đi dự Hội nghị viên chức Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 lần thứ 38, năm học 2019 – 2020 gồm 05 viên chức.

Trên tinh thần dân chủ, nghiêm túc, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị viên chức năm học 2019 – 2020 với sự nhất trí cao. Hội nghị kêu gọi các cán bộ viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm học đề ra, tiếp tục đưa Khoa Lịch sử phát triển.

Đặng Thị Thùy Dung – Trợ lý Chính trị

 

Một số hình ảnh: