TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Hội nghị viên chức Khoa Lịch sử, năm học 2020 – 2021

Thực hiện theo Công văn số 547/HD-ĐHSPHN 2, ngày 28/9/2020 về việc Hướng dẫn tổ chức Hội nghị viên chức lần thứ 39 năm học 2020 – 2021; thực hiện theo kế hoạch công tác của Khoa Lịch sử năm học 2020 – 2021, ngày 13/10/2020 tại Văn phòng Khoa Lịch sử, tầng 1 Nhà A4 đã diễn ra Hội nghị viên chức năm học 2020-2021. Tham dự Hội nghị có sự tham gia đầy đủ của toàn thể cán bộ viên chức khoa Lịch sử.

Tại Hội nghị, TS Nguyễn Văn Dũng đã thay mặt Ban Chủ nhiệm Khoa trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị viên chức năm học 2019-2020 và phương hướng, kế hoạch công tác năm học 2020-2021. Đồng thời, cũng được lắng nghe Báo cáo Tổng kết công tác công đoàn năm học 2019-2020 và phương hướng hoạt động năm học 2020-2021; Quyết toán tài chính năm học 2019-2020 của Khoa và Công đoàn Khoa do TS Nguyễn Thị Nga – Chủ tịch công đoàn khoa trình bày.

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến thảo luận tâm huyết những vấn đề cơ bản, quan trọng trong chiến lược phát triển toàn khoa từ phía TS Nguyễn Thị Tuyết Nhung, TS Ninh Thị Sinh, TS Ninh Thị Hạnh, PGS.TS Phạm Văn Lực, TS. Nguyễn Văn Vinh, cùng các cán bộ viên chức khác… Những vấn đề liên quan tới hoạt động tuyển sinh, nghiên cứu khoa học sinh viên, tăng cường hoạt động của Trợ lý, phát triển định hướng nghiên cứu của cán bộ, hoạt động CLB sinh viên, hoạt động đào tạo hệ vừa học vừa làm… được thảo luận và đề xuất với nhiều giải pháp thiết thực. Toàn thể cán bộ, viên chức khoa Lịch sử cũng đã góp ý cho bản Dự thảo Quy định tổ chức và hoạt động của Khoa Lịch sử; Kế hoạch công tác theo vị trí việc làm và thảo luận về nội dung bản dự thảo Báo cáo Hội nghị viên chức lần thứ 39 của Trường. Các ý kiến của cán bộ viên chức đã góp phần hoàn thiện báo cáo của Khoa và dự thảo của Trường.

Nhằm phát động phong trào thi đua của cán bộ viên chức, hội nghị đã thông qua danh sách đăng ký các danh hiệu thi đua tập thể, cá nhân trong năm học 2020-2021 và bầu đại biểu đi dự Hội nghị viên chức Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 lần thứ 39, năm học 2020 – 2021 gồm 05 viên chức. Đây là một hoạt động nhằm phát huy dân chủ và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, viên chức trong việc xây dựng và phát triển của đơn vị.

Trên tinh thần dân chủ, nghiêm túc, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị viên chức năm học 2020 – 2021 với sự nhất trí cao. Hội nghị kêu gọi các cán bộ viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm học đề ra, tiếp tục đưa Khoa Lịch sử phát triển.

Trần Thị Thu Hà – Trợ lý chính trị

Một số hình ảnh: