TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, thi học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên K41

Kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, thi học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên K41

Chi tiết xem TẠI ĐÂY