TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Kế hoạch hoạt động của CLB Nghiệp vụ Sư phạm Khoa Lịch sử

Thời gian

Nội dung hoạt động Hình thức

tổ chức

Thành phần tham gia

8/ 2018

 

 • Kiện toàn cơ cấu tổ chức của các nhóm trong CLB
 • Hiệp thương nội bộ
 • Ban chủ nhiệm CLB
 • 4 nhóm trưởng
9/2018
 • Tuyên truyền và tuyển thêm thành viên mới
Viết bài tuyên truyền
 • Ban tuyên truyền CLB

 

 • Tổ chức giao lưu gặp mặt thành viên mới
 • Buổi giao lưu CLB
 • Ban chủ nhiệm CLB
 •  Thành viên CLB
 • Thành viên mới CLB
 • Sinh hoạt thường kì: “Ứng dụng thiết kế trò chơi trong dạy học Lịch Sử trên PowerPoint ”
 • Tập huấn
 • Ban kỹ thuật CLB
 • Thành viên CLB
 • Sinh viên trong khoa
10/2018
 • Tổ chức hội thi: “Người giáo viên tương lai” số 5

 

 • Cuộc thi
 • Thành viên CLB
 • Sinh viên trong khoa
11/2018
 • Rút kinh nghiệm thực tập sư phạm
 • Sinh hoạt nhóm
 • Nhóm trưởng và thành viên mỗi nhóm trong CLB
12/2018
 • Phối hợp với LCH, LCĐ tham gia Hội thi Nghiệp vụ sư phạm Trường ĐHSP Hà Nội 2

 

 •  Hỗ trợ
 • Thành viên CLB
 • Ôn thi học kì I
 

01/2019

02/2019

 • Kiện toàn BCN CLB Nghiệp vụ sư phạm Khoa Lịch Sử
 • Kiện toàn nội bộ
 • Cô Chu Ngọc Quỳnh – cố vấn C
 • Ban chủ nhiệm CLB và 4 nhóm trưởng
 • Nghỉ Tết Kỷ Hợi
3/2019
 • Hỗ trợ CLB Sử học SV tổ chức chương trình “Sân chơi sử học” số 21 tại trường THPT
 • Hỗ trợ công tác tổ chức
 • Thành viên CLB
4/2019
 •  Sinh hoạt thường kì: “Ứng dụng Canva để thiết kế phiếu học tập trong dạy học Lịch sử”

 

 • Tập huấn
 • Ban kỹ thuật, thành viên CLB và sinh viên trong khoa
5/2019
 • Chia tay sinh viên K41
 • Ôn thi học kì II