TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Kế hoạch công tác tháng 12-2019

I. Công tác đào tạo

 1. Hội thi NVSP các khoa.
 2. Tham dự Hội thi NVSP cấp trường.
 3. Triển khai kế hoạch công tác TTSP cho K42 (đợt 2).
 4. K45 đăng ký học các học phần học kỳ 2.

II. Công tác KHCN&HTQT

 1. Phát hành Nội san “Sinh viên nghiên cứu khoa học” số 15.

III. Công tác tổ chức

 1. Đánh giá, phân loại viên chức năm 2019.
 2. Kê khai tài sản, thu nhập cá nhân năm 2019.

IV. Công tác xây dựng cơ sở vật chất, tài chính

 1. Công tác kiểm kê công sản năm 2019.
 2. Đối chiếu, thu hồi công nợ năm 2019.

V. Công tác khảo thí và đảm bảo chất chất lượng giáo dục

 1. Đánh giá năng lực ngoại ngữ cho sinh viên K42 theo chuẩn đầu ra (đợt 2).

VI. Công tác thanh tra, giám sát

 1. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nề nếp hành chính, công tác dạy và học trong trường.
 2. Kiểm tra, giám sát thi học kỳ 1 năm học 2019-2020.

VII. Công tác khác

 1. Hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm các ngày: Toàn quốc kháng chiến 19/12, ngày Quốc phòng toàn dân 22/12 và chào mừng năm mới 2020.
 2. Viên chức và sinh viên nhận sổ và lịch năm 2020