TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Kế hoạch công tác tháng 6-2020

I. Công tác đào tạo

 1. Lễ bế giảng và trao bằng cử nhân hệ chính quy năm 2020.

II. Công tác KHCN&HTQT

 1. Đăng kí đề tài KHCN cấp cơ sở và ưu tiên cơ sở năm 2021 (đợt 1).

III. Công tác xây dựng cơ sở vật chất, tài chính

 1. Đảm bảo CSVC, tài chính phục vụ công tác tuyển sinh đại học năm 2020.
 2. Hỗ trợ tiền du lịch, nghỉ mát hè năm 2020 cho công chức, viên chức.

IV. Công tác khảo thí và đảm bảo chất chất lượng giáo dục

 1. K43, K44 và K45 thi học kỳ 2.

V. Công tác sinh viên

 1. Hoàn thiện hồ sơ tốt nghiệp cho sinh viên K42.
 2. Xét nguyện vọng nội trú, ngoại trú, chuyển phòng, chuyển nhà kỳ 1 năm học mới.

VI. Công tác đoàn thể

 1. Tham gia tổ chức chương trình tình nguyện Tiếp sức mùa thi năm 2020

VII. Công tác thanh tra, giám sát

 1. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nề nếp hành chính, công tác dạy và học trong khoa.
 2. Thanh tra, giám sát công tác coi thi và chấm thi học kỳ 2 năm học 2019-2020

VIII. Công tác khác

 1. Hưởng ứng tham gia các hoạt động kỷ niệm các ngày: Quốc tế thiếu nhi 1/6, ngày Môi trường thế giới 5/6, ngày toàn dân phòng chống ma túy 26/6 và ngày Gia đình Việt Nam 28/6.