TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Kế hoạch công tác tháng 5-2020

I. Công tác đào tạo

 1. Xét công nhận tốt nghiệp (đợt 2 năm 2020).
 2. K43, K44 và K45 đăng ký các học phần học kỳ phụ, năm học 2019-2020; học kỳ 1 năm học 2020-2021.

II. Công tác KHCN&HTQT

 1. Hội thảo khoa học “Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực người học”.

III. Công tác khảo thí và đảm bảo chất chất lượng giáo dục

 1. K42 bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.
 2. Đánh giá chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên K42.
 3. Thu thập thông tin liên hệ sau khi tốt nghiệp của sinh viên K42

IV. Công tác sinh viên

 1. Tuần sinh hoạt công dân – HSSV cuối khóa cho sinh viên K42.
 2. Làm lý lịch sinh viên tốt nghiệp cho sinh viên K42.
 3. Tham gia khám sức khỏe cho sinh viên K44 .
 4. Tổng kết và chia tay sinh viên K42.
 5. Tổ chức ngày hội việc làm năm 2020.

V. Công tác đoàn thể

 1. Tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

VI. Công tác thanh tra, giám sát

 1. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nề nếp hành chính, công tác dạy và học trong trường.
 2. Thanh tra, kiểm tra bài thi học kỳ 1 năm học 2019-2020 .
 3. Trưởng khoa tiếp xúc đại diện sinh viên

VII. Công tác khác

 1. Hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm các ngày: Quốc tế lao động 1/5, ngày KH&CN Việt Nam 18/5, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5 và ngày thế giới không hút thuốc là 31/5.