TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Kế hoạch công tác tháng 10-2019

I. Công tác đào tạo

 1. K43 CNSP TTSP (đợt 1).
 2. Hoàn thành thời khóa biểu học kỳ 2.
 3. Hội thi “Người giáo viên tương lai” số 6 (K.Lịch sử).
 4. Hội nghị học tập sinh viên Khoa Lịch sử

II. Công tác tổ chức

 1. Hội nghị viên chức lần thứ 38.
 2. Xét nâng bậc lương năm
 3. Viên chức khám sức khỏe định kỳ

III. Công tác sinh viên

 1. Xét khen thưởng danh hiệu tập thể, cá nhân của sinh viên năm học 2019 – 2020.
 2. Xét duyệt trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ học tập, miễn giảm tiền ở KTX học kỳ 1 năm học 2019 – 2020.
 3. Ngày hội “Hiến máu tình nguyện” đợt 1, năm học 2019 – 2020.

IV. Công tác đoàn thể

 1. Tham gia Chương trình văn hóa, văn nghệ chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.
 2. Chương trình tổng kết công tác Đoàn – Hội năm học 2019 – 2020 và triển khai công tác Đoàn – Hội năm học 2019 – 2020.
 3. Bình xét đoàn viên ưu tú năm học 2019 – 2020, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

V. Công tác thanh tra, giám sát

 1. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nề nếp hành chính, công tác dạy và học trong trường.

VI. Công tác khác

 1. Hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm các ngày: Giải phóng Thủ đô 10/10 và Phụ nữ Việt Nam 20/10.