TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Kế hoạch công tác tháng 4-2020

I. Công tác đào tạo

 1. Hoàn thành thời khóa biểu học kỳ phụ, năm học 2019 – 2020; học kỳ 1 năm học 2020 – 2021.
 2. Tổng kết công tác rèn luyện NVSP, TTSP.
 3. Duyệt nguyện vọng học ngành 2 cho K44 và K45.

II. Công tác KHCN&HTQT

 1. Hội thảo khoa học sinh viên Khoa Lịch sử
 2. Phát hành Nội san “Sinh viên nghiên cứu khoa học”, số 16.

III. Công tác tổ chức

 1. Xét phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (đợt từ 1/5/2020 đến 30/4/2020).

IV. Công tác khảo thí và đảm bảo chất chất lượng giáo dục

 1. Sinh viên K42 đánh giá năng lực ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra (đợt 4).
 2. Thu thập thông tin liên hệ của sinh viên năm cuối.
 3. Lấy ý kiến phản hồi từ người học về chất lượng giảng dạy của giảng viên (học kì 2)
 4. K42 thi học kỳ
 5. K42 bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

V. Công tác sinh viên

 1. Ngày hội “Hiến máu tình nguyện” đợt 2 năm học 2019 – 2020.
 2. Xét trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ học tập và miễn giảm tiền ở KTX học kỳ 2, năm học 2019 – 2020.
 3. Phối hợp khám sức khỏe cho sinh viên K42.

VI. Công tác đoàn thể

 1. Kiện toàn Ban Chấp hành Liên chi đoàn nhiệm kỳ 2018 – 2020.

VII. Công tác thanh tra, giám sát

 1. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nề nếp hành chính, công tác dạy và học trong trường.
 1. Kiểm tra nơi ở của sinh viên nội trú, ngoại trú
 2. Thanh tra, kiểm tra bài thi học kỳ 1 năm học 2019-2020.

VIII. Công tác khác

 1. Hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm các ngày: Giỗ tổ Hùng Vương 10/3, ngày sinh của I.Lênin 22/4, Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4.
 2. Thăm, kiểm tra nơi ở sinh viên nội trú, ngoại trú (đợt 2), năm học 2019-2020.