TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Kế hoạch công tác tháng 9-2019

I. Công tác đào tạo

 1. Triển khai đăng ký học ngành 2 đối với K44.
 2. Tuyển chọn trưởng, phó đoàn TTSP.
 3. Hoàn thành lịch thi học kỳ 1.
 4. Xét công nhận tốt nghiệp (đợt 3 năm 2019).
 5. K44, K45 SP Lịch sử học tập thực tế tại Cao Bằng, Thái Nguyên và Tuyên Quang.

II. Công tác KHCN&HTQT

 1. Seminar chuyên môn với giáo viên môn Lịch sử ở cụm trường THPT G8 Bắc Ninh

III. Công tác tổ chức

 1. Hội nghị viên chức đơn vị, đăng ký các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2019 – 2020.
 2. Ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Khoa Lịch sử (sửa đổi, bổ sung).

IV. Công tác xây dựng cơ sở vật chất, tài chính

1. Thanh toán tiền làm hè cho cán bộ viên chức.

V. Công tác khảo thí và đảm bảo chất chất lượng giáo dục

 1. Rà soát, cải thiện hệ thống thu thập ý kiến của người học về Hoạt động giảng dạy của giảng viên.
 2. Triển khai rà soát, điều chỉnh, bổ sung ngân hàng đề thi các môn học giảng dạy trong học kỳ I, năm học 2019 – 2020.

VI. Công tác sinh viên

 1. Tuần sinh hoạt công dân HSSV đầu khóa cho K45
 2. Xét kết quả rèn luyện và học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2018 – 2019.
 3. Khám sức khỏe cho sinh viên K45, sinh viên mua BHYT
 4. Ký cam kết không vi phạm ma túy và các TNXH đối với sinh viên K45.
 5. Làm thủ tục đăng ký tạm trú cho K45 trong KTX SV
 6. Kiểm tra hồ sơ sinh viên.

VII. Công tác đoàn thể

 1. Chương trình Chào tân sinh viên K45
 2. Đại hội lớp, chi đoàn K45.
 3. Chương trình “Vui Tết Trung thu 2019” và tham quan học tập tại Hà Nội cho thiếu niên nhi đồng là con viên chức trong trường.

VIII. Công tác thanh tra, giám sát

 1. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nề nếp hành chính, công tác dạy và học trong trường.
 2. Thanh tra bài thi học phần học kỳ 2 năm 2018-2019.

IX. Công tác khác

 1. Hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh 2/9 và chào mừng Hội nghị viên chức trường lần thứ 38.
 2. Hội khỏe cấp trường năm học 2019 – 2020.
 3. Rà soát, cập nhật nội dung trên website của Khoa.