TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Kế hoạch công tác tháng 8-2019

I. Công tác đào tạo

 1. Tuyển sinh đại học hệ chính quy K45 Sư phạm Lịch sử năm 2019.
 2. Sinh viên K45 tựu trường.
 3. Xét, duyệt kết quả học tập năm học 2018-2019 cho K42, K43 và K44.
 4. Triển khai đề tài khóa luận tốt nghiệp cho K42.
 5. K43 Khoa Lịch sử học tập, thực tế tại miền Trung

II. Công tác KHCN&HTQT

 1. Kê khai giờ NCKH năm học 2018 – 2019.
 2. Đăng ký biên soạn giáo trình, tập bài giảng, tài liệu tham khảo.

III. Công tác khảo thí và đảm bảo chất chất lượng giáo dục

 1. Kiểm tra Tiếng Anh đầu vào cho K45 khối không chuyên.
 2. Xây dựng và triển khai kế hoạch thu thập ý kiến phản hồi về chương trình đào tạo và tình hình việc làm của sinh viên K40.

IV. Công tác sinh viên

 1. Tuần sinh hoạt công dân – HSSV cho K43 và K44 (Tuần 1 và tuần 2, không lấy vào quỹ thời gian học văn hóa).
 2. Đón tân sinh viên K45 nhập học.
 3. Tuần sinh hoạt công dân HSSV đầu khóa cho K45.
 4. Triển khai công tác quản lý sức khoẻ và phòng dịch bệnh đầu năm học, sinh viên mua BHYT (Trạm Y tế).

V. Công tác thanh tra, giám sát

 1. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nề nếp hành chính, công tác dạy và học trong trường.

VI . Công tác khác

 1. Đại hội lớp, chi đoàn K42, K43 và K44.
 2. Kiểm tra việc thực hiện nề nếp hành chính, công tác dạy và học trong Khoa.