TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Kế hoạch công tác tháng 02-2020

I. Công tác đào tạo

  1. K42 TTSP (đợt 2).

II. Công tác tổ chức

  1. Triển khai công tác tết Canh tý – 2020.
  2. Gặp mặt đầu xuân Canh tý – 2020 và trao thưởng các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2018 – 2019.

III. Công tác sinh viên

  1. Triển khai xét kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2019 – 2020.

IV. Công tác đoàn thể

  1. Triển khai các hoạt động hướng tới Đại hội Đại biểu Hội sinh viên Trường ĐHSP Hà Nội 2 lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2023

V. Công tác thanh tra, giám sát

  1. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nề nếp hành chính, công tác dạy và học trong khoa.

VI. Công tác khác

  1. Hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3/2 và ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2