TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Kế hoạch thi các môn thay thế khóa luận tốt nghiệp và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp K40

BCN Khoa Lịch sử thông báo kế hoạch thi các môn thay thế khóa luận tốt nghiệp và bảo vệ khoa luận tốt nghiệp K40, chi tiết kế hoạch xem tại đây