TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Khoa Lịch sử tổ chức tập huấn về đánh giá phát triển năng lực người học

Kiểm tra đánh giá trong giáo dục là vấn đề đang rất được quan tâm không chỉ ở bậc Trung học mà cả đối với giáo dục Đại học. Trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay, người giáo viên, giảng viên cần có những nhận thức nhanh nhạy, kịp thời để tiến hành hoạt động kiểm tra đánh giá một cách hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực người học.

Vào 14 giờ ngày 11 tháng 9 năm 2019, tại văn phòng khoa Lịch sử trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, các cán bộ giảng viên của khoa đã tham gia buổi tập huấn về vấn đề Đánh giá kết quả học tập với sự chia sẻ của  TS Phạm Đức Hiếu – PGĐ Trung tâm Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Sau khi lắng nghe những chia sẻ của TS Phạm Đức Hiếu, cán bộ giảng viên khoa Lịch sử đã có cơ hội bày tỏ những băn khoăn của bản thân, đồng thời cũng có những trao đổi và thảo luận hết sức sôi nổi.

Một vài hình ảnh tại buổi tập huấn