TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Khoa Lịch sử tổ chức thành công Hội nghị khoa học cán bộ năm 2019

Nghiên cứu khoa học có tầm quan trọng đặc biệt trong giáo dục đại học vì không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo mà còn tạo ra những tri thức mới, sản phẩm mới phục vụ cho sự phát triển của nhân loại. Đối với đội ngũ giảng viên, nghiên cứu khoa học và giảng dạy là hai nhiệm vụ quan trọng đối với giảng viên ở các trường cao đẳng, đại học. Hai nhiệm vụ này có mối quan hệ chặt chẽ và tác động qua lại, tương hỗ lẫn nhau. Hoạt động giảng dạy đặt ra yêu cầu cho mỗi giảng viên nhiệm vụ phải giải đáp thỏa đáng các vấn đề về lý luận và thực tiễn trong mỗi bài giảng mà người học đòi hỏi. Vì vậy, để giải đáp thỏa đáng được những yêu cầu của thực tế đòi hỏi, thì bắt buộc giảng viên phải tích cực, chủ động trong nghiên cứu khoa học (NCKH). Hoạt động NCKH sẽ cung cấp thêm cho giảng viên những luận cứ, luận chứng, góp phần giúp cho bài giảng thêm phong phú, sinh động và thiết thực. Với ý nghĩa đó, cứ đến dịp tháng 5 hàng năm, Khoa Lịch sử lại tổ chức hội nghị khoa học cán bộ – nơi mà các giảng viên không chỉ công bố những nghiên cứu mới mà còn thực sự là một diễn đàn trao đổi kinh nghiệm học thuật, nhằm bổ khuyết cho nhau những tri thức mới phục vụ giảng dạy.

Hội nghị khoa học cán bộ Khoa Lịch sử diễn ra vào ngày 28/5/2019 với chủ đề “Nghiên cứu và giảng dạy lịch sử đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông” đã thu hút được sự quan tâm của nhiều giảng viên trong Khoa. 100% cán bộ Khoa đã gửi bài tham dự trong đó Ban tổ chức Hội nghị đã chọn ra 6 báo cáo để trình bày. Trong đó, tập trung vào các nội dung liên quan đến phương pháp giảng dạy lịch sử, các lĩnh vực thuộc khoa học cơ bản như lịch sử thế giới, lịch sử Việt Nam. Tham dự, Hội nghị khoa học cán bộ khoa Lịch sử có sự hiện diện của TS.Dương Đình Thắng – đại diện phòng Khoa học Công nghệ.

TS Nguyễn Văn Vinh – Trợ lý Khoa học

Một số hình ảnh: