TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Lịch công tác tuần 02, năm học 2019 – 2020 (Từ ngày 19/8 đến ngày 25/8/2019)

Thứ/ngày/trực lãnh đạo Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần
Thứ Hai

19/8/2019

Ô.Dũng

08:00 VP Khoa SINH VIÊN K45 NHẬP HỌC Ô.Dũng, B.Hoàng Thủy, B.Tâm
19:00 Giảng đường A,B,C,D và E Đại hội Chi đoàn K42, K43, K44 (19 – 29/8/2019) Theo Kế hoạch của ĐTN. Đại diện BCN Khoa, Cố vấn học tập dự
Thứ Ba
20/8/2019

Ô.Dũng

07:30 Hội trường 14-8 và D2.3 Tuần sinh hoạt Công dân – HSSV đầu khóa học cho K45 Theo KH 794/KH-ĐHSPHN2 ngày 01/8/2019
08:00 VP Khoa Lịch sử Họp Chi bộ Khoa Lịch sử Toàn thể chi bộ
08:30 VP Khoa Lịch sử Khoa Lịch sử họp triển khai công tác đầu năm học 2019-2020 và giao ban công tác tháng 8-2019 Toàn thể viên chức Khoa Lịch sử
Thứ Tư

21/8/2019

B.Sinh

       
Thứ Năm
22/8/2019

Ô.Dũng

08:30 Hội trường 14-8 Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị; các nội dung Hội nghị Trung ương 10, khóa XII và bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư  (BCV: PGS.TS Nguyễn Viết Thông – Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương) Toàn thể đảng viên trong Đảng bộ, lãnh đạo chủ chốt các đoàn thể (không là đảng viên)
14:30 Thư viện Hán ngữ – Nhà A2 Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở của ThS. Nguyễn Thị Bích Theo Quyết định
17:00 Các khu vực trong trường Tổng vệ sinh môi trường (P.CTCT-HSSV phát thanh, P.QTĐS, Trạm Y tế, ĐTN, Lãnh đạo và TLTC các Khoa, Viện, Trung tâm kiểm tra, đôn đốc các khu vực) P. QTĐS, P. CTCT-HSSV, Trạm Y tế, ĐTN, Lãnh đạo và TLTC các Khoa, Viện, Trung tâm
Thứ Sáu
23/8/2019

B.Sinh

08:30 PH5-A2 Họp Hội đồng xét duyệt kết quả thi đua – khen thưởng năm học 2018-2019 Ô.Dũng
19:00 Phòng tin học – A4 Tham gia Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 Theo Kế hoạch của ĐTN
Thứ Bảy

24/8/2019

 

08:00 Hội trường 14-8 Tuần sinh hoạt Công dân – HSSV đầu năm học cho K43, K44 Theo KH 794/KH-ĐHSPHN2 ngày 01/8/2019
Chủ nhật
25/8/2019