TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Lịch công tác tuần 05, năm học 2017-2018 (Từ ngày 11/9/2017 đến 17/9/2017)

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2                  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 05, NĂM HỌC 2017 – 2018

              KHOA LỊCH SỬ                                            (Từ  11/9/2017 đến 17/9/2017)         

 

THỨ, NGÀY

TRỰC

LÃNH ĐẠO

SÁNG                CHIỀU

TỐI

THỨ HAI

11-9

Ô.Dũng

THỨ BA

12-9

·B.Hạnh
 • 8h00: Họp Chi bộ (VPK)
 • 8h30: Họp khoa (VPK)
 • 14h30: Họp đại diện Công đoàn bộ phận (PH1). B.Hoàng Thủy

 

* 19h30: CLB Kỹ năng mềm tuyển thành viên (GĐ D.2.2 & D.2.3).

THỨ TƯ

13-9

Ô.Dũng
 • 8h00: Họp Ban Biên soạn sách lịch sử Trường (VPK)
· * 19h30: CLB Trái tim đỏ tuyển thành viên (GĐ D.2.3).

 

THỨ NĂM

14-9

 

 

·B.Hạnh
 • 8h00: Hội thảo “Học tiếng Anh để thay đổi tương lai” (HTL; theo Kế hoạch của phòng CTCT-HSSV và ĐTN).
 • 10h00: Họp Ban Nữ công trường mở rộng đến phụ trách nữ các đơn vị (PH1).B.Hoàng Thủy
 • 15h30: Lễ ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo ANTT và phòng, chống khủng bố giữa Trường ĐHSP Hà Nội 2 và Công an tỉnh Vĩnh Phúc (PH4.7 – Nhà 8 tầng; TP: ĐU, BGH, CTCĐ, BTĐTN, CTHSV, BTCB, Trưởng các đơn vị). Ô.Dũng
 •  19h00: Đại hội chi đoàn K43 (C1.5; TP dự: BCN Khoa, CVHT)

THỨ SÁU

15-9

 

·Ô.Dũng
 • 10h30: Họp BCH Đảng ủy về công tác cán bộ (PH4.7 – Nhà 8 tầng). Ô.Dũng

 

 • 14h30: Họp xét kết quả rèn luyện học kỳ 2, năm học 2016-2017 (PH4.7 – Nhà 8 tầng; TP: BGH, P. CTCT-HSSV, P. Đào tạo, P. Tài vụ, Ban QLKTXSV, BTĐTN, CTHSV; Lãnh đạo, TLTC các khoa và TT GDQP&AN).B.Hạnh

 

 • 19h00: Đại hội chi đoàn K42 (C1.5; TP dự: BCN Khoa, CVHT)

THỨ BẢY

16-9

·
 • “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” đầu khóa học 2017-2021 cho sinh viên K43 nhập học đợt 2 (HTL; 16 – 17/9/2017; theo Kế hoạch của P. CTCT-HSSV).

CHỦ NHẬT

17-9

·
 • 6h00: Thiếu niên, nhi đồng tham quan và học tập tại Hà Nội (theo Kế hoạch của Ban BV&CSTE).
 • 7h30: Khám sức khỏe cho sinh viên K43 (Trạm Y tế khu B; theo Kế hoạch đã gửi tới các đơn vị). B.Tâm
 • 8h00: Khai mạc đánh giá đồng cấp theo TEIDI (PH4.7 – Nhà 8 tầng; TP: BGH, Ban Quản lý chương trình ETEP trường, Hội đồng tự đánh giá năng lực trường, Ban Thư ký, Hội đồng đánh giá đồng cấp theo TEIDI, đại diện Ban Quản lý chương trình ETEP-Bộ GD&ĐT). Ô.Dũng
 • 8h30: Đánh giá đồng cấp theo TEIDI (PHQT; 17-18/9).