TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Lịch công tác tuần 06, năm học 2017-2018 (Từ ngày 18/9/2017 – 24/9/2017)

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2                  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 06, NĂM HỌC 2017 – 2018

           KHOA LỊCH SỬ                                                (Từ  18/9/2017 đến 24/9/2017)           

 

THỨ, NGÀY

TRỰC

LÃNH ĐẠO

SÁNG       CHIỀU

TỐI

THỨ HAI

18-9

Ô.Dũng

 • 8h00: Sinh viên K43 nhập học bổ sung đợt 2 (theo Kế hoạch của  Phòng Đào tạo).

 

 

 • 14h00: Bế mạc đợt đánh giá đồng cấp theo TEIDI (PH4.7 – Nhà 8 tầng; TP: BGH, Ban Quản lý chương trình ETEP Trường, Hội đồng tự đánh giá năng lực Trường và Ban Thư ký, Hội đồng đánh giá đồng cấp theo TEIDI, đại diện Ban Quản lý chương trình ETEP – Bộ GD&ĐT). Ô.Dũng
* 19h00: CLB Phim tuyển thành viên (GĐ B2.2).

 

 

THỨ BA

19-9

B.Hạnh

 
 • 14h00: Hiệu trưởng tiếp dân (PH3).
 • 14h00: Đội văn nghệ Công đoàn trường luyện tập (HTL; TP: theo Danh sách gửi các đơn vị; BTC). B.Quỳnh, B.Dung
 • 14h30: Họp rút kinh nghiệm đợt Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tại Sơn La, Bắc Giang và triển khai các công việc tiếp theo (Phòng 2.5 – Viện NCSP; TP: theo Giấy mời và các giảng viên đã tham gia bồi dưỡng).Ô.Dũng

 

 

THỨ TƯ

20-9

B.Hạnh
 • 8h00: Họp Ban Biên soạn sách lịch sử Trường (VPK)
 • 8h30: Họp Hội đồng xét kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2016-2017 (PH4.7 – Nhà 8 tầng; TP: BGH; P.ĐT; Lãnh đạo, TLGV các khoa và Trung tâm GDQP & AN). B.Hạnh
 • 14h30: Công đoàn bộ phận Khoa Ngữ văn Đại hội mẫu nhiệm kỳ 2017-2022 (HTL: TP: BCHCĐ trường, BCH Công đoàn bộ phận).B.Hoàng Thủy
* 19h30: Tập luyện văn nghệ Công đoàn trường (HTL).

 

THỨ NĂM

21-9

 

 

Ô.Dũng
 • 9h00: Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở của TS. Lê Thị Minh Thảo (PH3; TP: theo Quyết định).Ô.Dũng

 

 • 14h00: Họp xét kết quả rèn luyện học kỳ 2, năm học 2016-2017 (PH4.7-Nhà 8 tầng; TP: BGH, P. CTCT-HSSV, P. Đào tạo, P. Tài vụ, Ban QLKTX SV, CTCĐ, BTĐTN, CTHSV, lãnh đạo, TLTC các khoa và TT GDQP&AN).B.Hạnh
 • 14h00: Thẩm định Tập bài giảng  của ThS. Đỗ Thị Thạch (PH1; TP: Theo Quyết định).
 • 14h00: Sơ duyệt các tiết mục văn nghệ Công đoàn bộ phận và các tiết mục văn nghệ Công đoàn trường (HTL; TP: Các tiết mục văn nghệ đã đăng ký; BTC).

 

* 19h00: “Gala Chào tân sinh viên K43 Khoa Lịch sử và trao giải hành trình di sản quê hương số 1” (HTL; theo Kế hoạch của K. Lịch sử). Toàn khoa

* 19h30: Họp BCH HSV mở rộng (PH1).

THỨ SÁU

22-9

 

B.Hạnh
 • Tham gia Hội đồng đánh giá đồng cấp TEIDI tại ĐHSP Hà Nội (Từ ngày 22/9-23/9/2017). Ô.Dũng
   

THỨ BẢY

23-9

 
 • 8h00: Tổng VSMT theo chủ đề “Sạch nhà – Sạch khu dân cư – Đẹp phố Xuân Hoà” (P.CTCT-HSSV phát thanh, P. QTĐS, Trạm Y tế, ĐTN, lãnh đạo và TLTC các khoa kiểm tra, đôn đốc các khu vực).B.Tâm
   

CHỦ NHẬT

24-9

 
 • 08h00: Ngày hội chào tân sinh viên k43 (Nhà văn hóa P. Xuân Hòa; theo Kế hoạch của ĐTN – HSV).
  * 19h30: Chương trình Gala Chào tân sinh viên K43 (Nhà văn hóa P.Xuân Hòa; mời dự: ĐU, BGH, CTCĐ trường, BTCB, Trưởng các đơn vị). Ô.Dũng