TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Lịch công tác tuần 06, năm học 2020 – 2021 (Từ ngày 21/9/2020 đến 27/9/2020)

Thứ/Trực lãnh đạo

Thời gian Địa điểm Nội dung

Thành phần

Thứ Hai
21/9/2020

B.Sinh

08:30

Hải Phòng Hội thảo – Tập huấn triển khai mô-đun 2,3,4 bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán thực hiện chương trình ETEP (từ 21-23/9/2020) Theo Công văn
15:00 PH5-A4 Họp Ban chỉ đạo rà soát, chỉnh sửa, cập nhật CTĐT nâng chuẩn, VLVH trình độ đại học

Theo Quyết định

Thứ Ba
22/9/2020

B.Sinh

       

Thứ Tư
23/9/2020

B.Sinh

       

Thứ Năm
24/9/2020

Ô.Dũng

08:30

Hội trường 14-8 Tập huấn hỗ trợ GVSP chủ chốt về việc phê duyệt kết quả bồi dưỡng GVPT đại trà trên hệ thống LMS BGH, BQL ETEP trường, chuyên gia Viettel, GVSP chủ chốt

14:00

VP Khoa Lịch sử Hội thảo – Tập huấn chuyển giao tài liệu bồi dưỡng GVPTCC mô-đun 2, 3, 4 cho GVSPCC (theo kế hoạch của BQL ETEP trường)

GVSPCC tập huấn tại Hải Phòng; GVSPCC, GV toàn khoa

14:30 PH4-A2 Họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức giải Thể thao Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội 2, năm học 2020 – 2021

Theo Quyết định

Thứ Sáu
25/9/2020

Ô.Dũng

14:00

PH1-A2 Hiệu trưởng tiếp dân thường kỳ tháng 9 Theo phân công

09:30

PH4-A2 Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở của ThS. Nguyễn Thùy Linh Theo Quyết định
16:00 Trực tuyến Họp Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020

Theo Quyết định. Ô.Dũng

Thứ Bảy
26/9/2020
08:00 Hội trường 14-8 Tuần sinh hoạt công dân – HSSV đầu năm học cho sinh viên K44 và K45

Ô.Dũng

Chủ Nhật
27/9/2020