TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Lịch công tác tuần 09, năm học 2019 – 2020 (Từ 07/10 đến 13/10/2019)

Thứ/Trực lãnh đạo

Thời gian Địa điểm Nội dung

Thành phần

Thứ Hai

07/10/2019

Ô.Dũng

 

       

Thứ Ba

08/10/2019

B.Sinh

08:00

VP Khoa Lịch sử Hội nghị viên chức Khoa Lịch sử, năm học 2019-2020 Toàn thể viên chức, người lao động Khoa Lịch sử
09:30 PH2-A2 Họp Đảng ủy tháng 10 năm 2019

Ô.Dũng

10:30

PH5-A2 Họp đại diện cấp ủy và giao ban Công tác tháng 10 (năm học 2019-2020)

ĐU, BGH,  CTHĐT, CTCĐ, BTĐTNN, CTHSV, BTCB, Trưởng các đơn vị.Ô.Dũng

14:00

Hội trường 14-8 Luyện tập, khớp nhạc các tiết mục tham gia Liên hoan “Ca múa nhạc Công đoàn năm 2019” (lần 2, buổi 1)

Diễn viên các tiết mục được lựa chọn sau khi sơ duyệt, Ban Tổ chức

13:30 VP Khoa Lịch sử Họp Chi bộ Khoa Lịch sử

Toàn thể đảng viên trong chi bộ

14:00

VP Khoa Lịch sử Họp Khoa

Toàn thể viên chức trong khoa.

15:00

VP Khoa Lịch sử Seminar các chuyên đề bồi dưỡng giáo viên phổ thông môn Lịch sử – Địa lý

Giảng viên toàn khoa

16:00

VP Khoa Lịch sử Họp triển khai xây dựng Đề án mở mã ngành đào tạo ThS ngành Lịch sử Việt Nam

Các PGS, TS ngành Lịch sử

Thứ Tư

09/10/2019

Ô.Dũng

14:00 Hội trường 14-8 Luyện tập, khớp nhạc các tiết mục tham gia Liên hoan “Ca múa nhạc Công đoàn năm 2019” (lần 2, buổi 2) Diễn viên các tiết mục được lựa chọn sau khi sơ duyệt, Ban Tổ chức
14:30 PH2-A2 Họp BTC Hiến máu nhân đạo năm học 2019-2020

Theo Quyết định. Ô.Dũng

Thứ Năm

10/10/2019

Ô.Dũng

08:00

PH1-A2 Họp Ban Thường vụ Công đoàn trường

Ô.Dũng

09:00

PH2-A2 Họp Ban Chấp hành Công đoàn trường Ô.Dũng
10:30 PH2-A2 Họp đại diện Công đoàn bộ phận tháng 10 năm 2019

Ô.Dũng, B.Nga

14:00

Hội trường 14-8 Luyện tập, khớp nhạc các tiết mục tham gia Liên hoan “Ca múa nhạc Công đoàn năm 2019” (lần 2, buổi 3) Diễn viên các tiết mục được lựa chọn sau khi sơ duyệt, Ban Tổ chức
14:30 Thư viện Hán ngữ-A2 Hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở triển khai nội dung thiết kế bài học minh họa và kế hoạch dạy học theo chủ đề (HĐ 03)

Theo Quyết định. B.Chu Thủy

14:30

GĐ D2.3 Họp Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn TTSP

BGH, PĐT, Trưởng đoàn và phó Trưởng đoàn TTSP

17:00

Các khu vực trong trường Tổng vệ sinh môi trường (P.CTCT-HSSV phát thanh, P.QTĐS, Trạm Y tế, ĐTN, Lãnh đạo và TLTC các khoa, viện, trung tâm kiểm tra, đôn đốc các khu vực) P. QTĐS, P. CTCT-HSSV, Trạm Y tế, ĐTN, Lãnh đạo và TLTC các khoa, viện, trung tâm. B.Tâm
19:30 P3.3-Viện NCSP Tập huấn một số kỹ năng truyền thông cho sinh viên

CLB NVSP, Bộ phận Truyền thông các CLB trực thuộc ĐTN-HSV và mọi người quan tâm

Thứ Sáu

11/10/2019

B.Sinh

07:00

Theo kế hoạch của Phòng Đào tạo Sinh viên đi tiền trạm công tác TTSP đợt 1 năm học 2019-2020 tại các trường phổ thông và mầm non (ngày 11/10 và 12/10)

Theo phân công

15:00

P2.7-A4 Tập huấn tự đánh giá các chương trình đào tạo SP Lịch sử, Giáo dục công dân

Hội đồng tự đánh giá, ban thư ký và các nhóm công tác tự đánh giá các chương trình đào tạo SP Lịch sử, Giáo dục công dân; Trung tâm KT&ĐBCLGD.

Thứ Bảy

12/10/2019

07:00 GĐ E Khai mạc Ngày hội hiến máu nhân đạo

BTC, Tình nguyện viên, CB và SV đăng ký hiến máu

Chủ Nhật

13/10/2019

08:00

Hội trường 14-8 Phổ biến Quy chế TTSP, tập huấn kỹ năng cơ bản cho Trưởng, Phó đoàn TTSP

BGH, Lãnh đạo các đơn vị: V.NCSP, ĐT, BM TLGD; Trưởng, Phó đoàn TTSP K43

08:30

GĐ B.22 Giáo viên Trường phổ thông Pascal dạy bài học minh họa, môn Lịch sử

Câu lạc bộ NVSP Khoa Lịch sử, GV Bộ môn PPDHLS

14:00 Hội trường 14-8, GĐ D2.3, Viện NCSP Chia sẻ kinh nghiệm công tác Giáo viên chủ nhiệm ở trường phổ thông

Sinh viên K43 TTSP