TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Lịch công tác tuần 11, năm học 2017-2018 (Từ ngày 23/10/2017 đến 29/10/2017)

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2                                     LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11, NĂM HỌC 2017 – 2018

    KHOA LỊCH SỬ                                                                 (Từ 23/10/2017 đến 29/10/2017)  

 

THỨ, NGÀY

TRỰC

LÃNH ĐẠO

SÁNG CHIỀU

TỐI

THỨ HAI

23-10

Ô.Dũng

  • 7h30: Lấy máu xét nghiệm khám sức khỏe định kỳ năm 2017 cho cán bộ, viên chức (HTL; thực hiện theo công văn số 699/ĐHSPHN2-HCTH).
* 19h30: Chương trình Chiếu phim số 02 (HTL; theo Kế hoạch của HSV).

THỨ BA

24-10

B.Hạnh

  •  8h00: Dự Hội nghị Báo cáo viên TP Hà Nội (HN; TP: Ô.Dũng)
* 17h45: Phát thanh.

* 19h30: Tập văn nghệ thường kỳ (HTL).

* 19h30: BCH Đoàn trường tuyển cộng tác viên (GĐ E.1.1; theo Kế hoạch của ĐTN).

THỨ TƯ

25-10

Ô.Dũng

  • 14h30: Họp triển khai nội dung một số chương trình Bồi dưỡng theo TCCDNN giáo viên (PH4.7 – Nhà 8 tầng; TP: BGH, Viện NCSP, Trưởng phòng Đào tạo, lãnh đạo các Khoa, Bộ môn TL-GD và các giảng viên đang giảng dạy & sinh hoạt tại các nhóm chuyên môn theo ngành). Ô.Dũng và các giảng viên tham gia bồi dưỡng

 

* 19h30: Tập huấn công tác Đoàn – Hội (HTL; theo Kế hoạch của ĐTN).

THỨ NĂM

26-10

 

 

B.Hạnh

  • Các đơn vị nhận tài liệu và kinh phí cho đại biểu dự Hội nghị viên chức lần thứ 36, năm học 2017 – 2018 tại Phòng HCTH. B.Tâm
  • 9h30: Họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng (PH4.7 – Nhà 8 tầng).Ô.Dũng

 

  • 14h00: Họp Hội đồng xác định danh mục đề tài KHCN cấp cơ sở và ưu tiên thực hiện cấp cơ sở –  đợt 1, năm 2018 (PH1; TP: theo Quyết định).Ô.Dũng
  • 14h30: Họp xét danh hiệu cá nhân và tập thể lớp sinh viên năm học 2016 – 2017 (PH4.7 – Nhà 8 tầng; TP: BGH, P. CTCT-HSSV, P. Đào tạo, P. HCTH, P. Tài vụ, CTCĐ, BTĐTN, CTHSV; Lãnh đạo, TLTC các khoa và TTGDQP&AN).B.Hạnh, B.Tâm
* 19h30: Trưởng khoa tiếp đại diện sinh viên (Giảng đường ABCD). Ô.Dũng và các Trợ lý

 

THỨ SÁU

27-10

 

Ô.Dũng

  • 8h30: HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC LẦN THỨ 36, NĂM HỌC 2017 – 2018 (HTL). Ô.Dũng, Ô.Nam, B.Tâm, B.Nga, Ô.Vinh
 

THỨ BẢY

28-10

  • 7h30: Khám sức khỏe định kỳ năm 2017 cho cán bộ, viên chức (Trạm Y tế – Khu B; thực hiện theo công văn số 699/ĐHSPHN2-HCTH).
  • 8h00: Tập huấn công tác Đoàn – Hội (Nhà thi đấu mái che – Khu B; theo Kế hoạch của ĐTN).

CHỦ NHẬT

29-10