TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Lịch công tác tuần 13, năm học 2019 – 2020 (Từ ngày 04/11/2019 đến 10/11/2019)

Thứ/Trực lãnh đạo

Thời gian Địa điểm Nội dung

Thành phần

Thứ Hai

04/11/2019

Ô.Dũng

 

       

Thứ Ba

05/11/2019

B.Sinh

 
Thứ Tư

06/11/2019

B.Sinh

 
Thứ Năm

07/11/2019

Ô.Dũng

17:00 Các khu vực trong trường Tổng vệ sinh môi trường (P.CTCT-HSSV phát thanh, P.QTĐS, Trạm Y tế, ĐTN, Lãnh đạo và TLTC các khoa, viện, trung tâm kiểm tra, đôn đốc các khu vực)

P. QTĐS, P. CTCT-HSSV, Trạm Y tế, ĐTN, Lãnh đạo và TLTC các khoa, viện, trung tâm. B.Tâm

Thứ Sáu

08/11/2019

Ô.Dũng

09:00

PH2-A2 Họp Đảng ủy tháng 11 năm 2019 Ô.Dũng
10:00 PH5-A2 Họp đại diện cấp ủy và giao ban công tác tháng 11 (năm học 2019-2020)

ĐU, BGH, CTHĐT, CTCĐ, BTĐTN, CTHSV, BTCB, Trưởng các đơn vị.Ô.Dũng

13:30

PH4-A2 Họp Ban Thường vụ Công đoàn Trường Ô.Dũng
14:30 PH4-A2

Họp BCH Công đoàn trường

Ô.Dũng

16:00

PH4-A2

Họp đại diện Công đoàn bộ phận

B.Nga

Thứ Bảy

09/11/2019

 
Chủ Nhật

10/11/2019

08:00 Nha Trang

Đoàn cán bộ chủ chốt Công đoàn đi tham quan, học tập thực tế tại Nha Trang (từ ngày 10/11/2019 đến 12/11/2019). Xe đón Đoàn ra sân bay Nội Bài xuất phát tại GĐ E lúc 6h00, ngày 10/11/2019

Theo Quyết định.Ô.Dũng