TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Lịch công tác tuần 15, năm học 2020 – 2021 (Từ 23/11/2020 đến 29/11/2020)

Thứ/Trực lãnh đạo Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần
Thứ Hai
23/11/2020

Ô.Dũng

08:00 Hội trường 14-8 Trả hồ sơ và tư vấn kết quả khám sức khỏe cho cán bộ, viên chức năm 2020  
Thứ Ba
24/11/2020

Ô.Dũng

08:00 Hội trường 14-8 Trả hồ sơ và tư vấn kết quả khám sức khỏe cho cán bộ, viên chức năm 2020  
Thứ Tư
25/11/2020

Ô.Dũng

14:00 PH 1-A2 Hiệu trưởng tiếp dân thường kỳ tháng 11 Theo phân công
Thứ Năm
26/11/2020

Ô.Dũng

19:30 Văn phòng các đơn vị Hội nghị Trưởng khoa đối thoại với đại diện sinh viên BCN Khoa và các Trợ lí, CVHT
Thứ Sáu
27/11/2020

Ô.Dũng

       
Thứ Bảy
28/11/2020
08:00 Hà Nội K46 SPLS đi thực tế chuyên môn tại Hà Nội B.Dung, B.Quỳnh
Chủ Nhật
29/11/2020